Login: Paswoord:
 Belangrijk
10feb 2012gebruikersgroepvergadering De Kust
meer/minder informatie
25mei 2012Gebruikersgroepvergadering de Kempen + WP6 (Beleidsaanbevelingen)
17dec 2012Congres CcASPAR
meer/minder informatie
18dec 2012Congres CcASPAR
meer/minder informatie

Welkom op de CcASPAR website.

CcASPAR is een interuniversitair en –disciplinair Strategisch Basis-Onderzoek [SBO] gefinancierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie [IWT].

Het klimaat verandert en de vraag stelt zich hoe daar op te reageren? Wat zijn de effecten waarmee we in Vlaanderen rekening moeten, kunnen en zullen houden? Is het enkel kommer en kwel of zijn er kansen te benutten? De focus in het klimaatdiscours lag de voorbije decennia voornamelijk op mitigatie. Door een beter begrijpen en inschatten van de klimaatuitdaging treedt adaptatie naast mitigatie op het voorplan. Daar waar mitigatie een antwoord probeert te geven op datgene wat klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen veroorzaakt, probeert adaptatie effectgerelateerde antwoorden te formuleren.

Op deze site worden onderzoeksdata beheerd. Voor een optimale valorisatie van de onderzoeksresultaten worden de eindgebruikers ingezet als bewakers van de verwachte resultaten. Deze site maakt die communicatie tussen onderzoekers en eindgebruikers mogelijk. Daarnaast laat de site toe een publiekspagina te beheren waar definitieve resultaten, inzichten, interessante linken, publicaties en zaken omtrent adaptatie samengebracht zullen worden volgens het verloop van het onderzoek. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Voor meer informatie klik bovenaan op het tabblad 'congres' of mail naar ccaspar@ugent.be.

 

logo iwt